જાહેરમાં હાક થૂં કરનારા 2 CCTV માં કેદ, દંડ


“સ્વચ્છતા હી સેવા” અભિયાન અંતર્ગત ICCC (કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર) દ્વારા તા.૨૨-૧૧-૨૦૨૩ના રોજ ૦૨ વ્યક્તિઓને જાહેરમાં પાન-ફાકી ખાઈને થુંકતા પકડી તેઓને ઈ-ચલણ દ્વારા દંડ કરાયો

*

રાજકોટ શહેરને પ્લાસ્ટીક મુકત કરવા, સફાઈ અંગેની ફરિયાદોનાં ઝડપી નિવારણ તેમજ લોકોમાં સફાઇ અંગે જાગૃતિ આવે તે માટે કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર દ્વારા ન્યુસન્સ પોઈન્ટ ખાત કચરો ફેંકતા લોકોને સીસીટીવી કેમેરા મારફત ઝડપી લેવા,  પ્રતિબંધિત પ્લાસ્ટીક વાપરનારા તેમજ જાહેરમાં ન્યુસન્સ કરતા આસામીઓને પણ સીસીટીવી કેમેરામાં ઝડપી લઇ દંડ વસુલાતની કામગીરી તેમજ જાહેરમાં પાન-ફાકી ખાઈ થુંકનારને ઈ-ચલણ દ્વારા દંડની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. જેમાં તા.૨૨-૧૧-૨૦૨૩ના રોજ ૦૨ વ્યક્તિઓને જાહેરમાં પાન-ફાકી ખાઈને થુંકતા પકડી તેઓને ઈ-ચલણ દ્વારા દંડ કરવામાં આવેલ હતો.

કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટરના કુલ ૧૦૦૦ કેમેરા દ્વારા દિનભરમાં ૧૪૫૦ લોકેશન ચેક કરવામાં આવે છે જેના માધ્યમથી કુલ  ૪૭૫ સફાઈ કામદારોનું સફાઈની કામગીરીનું નિરીક્ષણ પણ કરવામાં આવે છે. જે દરમ્યાન તા.૨૨-૧૧-૨૦૨૩ના રોજ સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખાની સફાઈ બાબતની ૨૩ ફરિયાદો સીસીટીવી કન્ટ્રોલ રૂમ દ્વારા ફરિયાદી બની કરવામાં આવી હતી. આ ફરિયાદોનું ફોલોઅપ જેતે વિસ્તારના સેનીટરી ઇન્સ્પેકટર પાસેથી મેળવી ૨૪ કલાકમાં નિવારણ કરવામાં આવેલ હતું.  

ઉપરોકત કામગીરી મ્યુનિ. કમિશનર આનંદ પટેલના આદેશ અને નાયબ કમિશનર ની સુપરવિઝન હેઠળ કંટ્રોલ સેન્ટરનાં નોડલ ઓફિસર વત્સલ પટેલ તેમજ તાબા હેઠળનાં સ્ટાફ દ્વારા કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ હતી.