રાજકોટમાં ખાનગી શિક્ષણ ક્ષેત્રે ખળભળાટ : 103 બાળકો....

ખાનગી શાળામાંથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકા હસ્તકની આંગણવાડીમાં પુન:પ્રવેશ મેળવતા ૧૦૩ બાળકો


 

રાજકોટ :: મહાનગરપાલીકાના ICDS અર્બન ઘટક ૧,૨ અને ૩માં જે બાળકો આંગણવાડી છોડી અને ખાનગી શાળામાં પ્રવેશ મેળવેલ તેવા ૧૦૩ બાળકોએ આંગણવાડીમાં પુન: પ્રવેશ મેળવેલ છે.

જેમાં આઈ. સી. ડી. એસ. અર્બન ઘટક-૩માં ભોલેનાથ-૪ અને કીટીપરા-૧ની કામગીરી ઉતમ રહી છે અને કુલ ૧૧ બાળકોએ પુન: પ્રવેશ મેળવેલ છે. સેન્ટ્રલ ઝોન વિસ્તારના કુલ ૫૮ બાળકોએ આંગણવાડીમાં પુન: પ્રવેશ મેળવેલ છે. બાળકોના વાલીઓને વૉટસઅપ ગૃપ દ્વારા દૈનિકથી મેટિક પ્રવૃત્તિઓબાળ દિવસની સુંદર ઉજવણીડિજિટલ કેલેન્ડર લિંકઉંબરે આંગણવાડી એપિસોડપ્રિ સ્કૂલ કીટનો યોગ્ય ઉપયોગબાળ અભિનય ગીત, TLMના ઉપયોગ સાથે બાળવાર્તાવાલી મીટીંગમારી વિકાસ યાત્રા એપ્લિકેશનના માધ્યમથી બાળકોના વિકાસ અંગે રીપોર્ટ વગેરે બાબતોની દૈનિક રોજે રોજની પ્રવૃત્તિઓ વાલી વોટસઅપ ગ્રુપમાં 3 થી 6 વર્ષના બાળકોના માતા – પિતાને મોકલવામાં આવે છે.

આંગણવાડીમાં પાયાનું પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ યોગ્ય રીતે આપવામાં આવે છે. તેથી બાળકોને આંગણવાડીમાં પુન: પ્રવેશ મેળવેલ છે તેવું તેમની સાથેની મુલાકાતમાં જણાવેલ છે. આંગણવાડીમાં બાળકોને પાયાનું શિક્ષણ મળી રહે તે હેતુથી ઇનચાર્જ પ્રોગ્રામ ઓફિસરશ્રી અને સંકલિત બાળવિકાસ યોજના અધિકારીશ્રી ૧, ૨, અને ૩ના માર્ગદર્શન હેઠળ તમામ ઘટકના PSE દ્વારા આ બાળકો આંગણવાડીમાં પુન: પ્રવેશ મેળવે તે માટે સતત પ્રયત્ન કરવામાં આવેલ છે.